Wifi Hız Testi

Spread the love

İnternetin anlık bağlantı kalitesini ve kaç Mbps olduğunu ölçmek için yapılan teste wifi hız testi denir. Servis sağlayıcıların sözleşme yaparken verdiği taahhüdün uygulanıp uygulanmadığını test yaparak görmek mümkündür.

İnternet hızı kablo ve modem gibi dış etkenlerden de etkilenebilmektedir. Test periyodik aralıklarla yapıldığında düşük hız dış etkenlerden mi kaynaklı yoksa servis sağlayıcıdan mı kaynaklı olduğu kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

Yapılan test sonucunda ping, yükleme ve indirme hızını yani download ve upload hızları görülebilmektedir. İnternetin kalitesi ve hızı download hızıyla ölçüldüğünden servis sağlayıcının verdiği hizmettin taahhüt ettiği ile uyuşup uyuşmadığı da yine aynı test ile ölçülebilmektedir.

Wifi hız testi yapılırken, testin başlatılmasıyla birlikte işlemi yapan web sitesi ilk önce bulunulan konumu belirler ve sonrasında ise o noktaya en yakın sunucuyu bulur. Tespit edilen en yakın sunucuya ulaşılmasının ardından ping adı verilen sinyal gönderir ve yanıt bekler. Gönderilen sinyal ile alınan yanıtın hızı internetin anlık hızını belirler. Sinyalin hızı çevresel etkenlere bağlı olduğu gibi servis sağlayıcıların verdiği hizmet ile de ilgilidir.

Çalışmayı gerçekleştiren test merkezi sinyal gönderimiyle işlemleri yaptıktan sonra indirme hızını belirlemek için işlem başlatır. İşlem yapılırken konumdan belirlenen en yakın sunucuyla birkaç kez etkileşim kurularak küçük veri parçalarının indirilmesi sağlanır. Bu aşamada bilgisayarın veriyi elde ettiği süre ve kullanılan verinin miktarı yada boyutu da göz önünde bulundurularak hız hesaplaması yapılır.

Wifi hız ölçümü için web adresimizi ziyaret edebilirsiniz: https://www.hiztesti.me