Bulut teknolojisi nedir

Spread the love

Bulut teknolojileri, bir kullanıcının İnternet üzerinden bilgi işlem kaynaklarına (depolar, sunucular, uygulamalar ve diğer veriler) erişebildiği kullanışlı ve verimli bir çalışma modelidir. Bunlara herhangi bir cihazdan erişilebilir ve tüm verileri fiziksel sabit disklerde depolamaya gerek yoktur.

Bugün birçok şirket için bulut bilişim, faaliyetin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bulutlar çeşitli ihtiyaçlar için kullanılır. Bunlara dayanarak kurumsal yönetim sistemlerini organize eder, posta sunucuları oluşturur, çevrimiçi mağazalar kurar, hamam veritabanlarını depolar ve diğer sorunları çözer. Ancak teknolojinin gerçekten başarılı ve rasyonel bir şekilde kullanılması için, BT altyapınızı optimize etmek için ne tür bulutları ve hangi hizmetleri seçmeniz gerektiğini anlamak gerekir.

Bulut Teknolojileri Türleri

Dağıtım modeline bağlı olarak, bulutlar üç ana türe ayrılır: özel, genel ve hibrit. Her biri farklı güvenlik seviyeleri sağlar ve kullanıcıdan belirli bir kontrol seviyesi gerektirir.

Genel bulut (Public cloud)

Bu durumda, tüm bilgi işlem gücü bulut sağlayıcının sitesinde bulunur. Müşterinin kendi BT altyapısına sahip olması gerekmez. Bir şirket bu modeli kullanarak bilgi işlem gücünü artırabilir ve gerektiğinde kullanıcı ekleyebilir.

Genel bulutun temel farkı, sağlayıcı tarafından sağlanan BT altyapısının birkaç farklı müşteri tarafından paylaşılmasıdır.

Kişisel bulut (Private cloud)

Bu seçenek, hizmetin yalnızca bir müşterisi tarafından bulutun kullanılmasını gerektirir. Bulut yerleşimi hem yerel olarak hem de bulut sağlayıcının veri merkezinde mümkündür. Modelin avantajı, en üst düzeyde kaynak kontrolü ve güvenliği sağlamasıdır.

Hibrit bulut (Hybrid cloud)

Bu, önceki iki seçeneğin bir kombinasyonu anlamına gelir – şirket, maksimum güvenlik gerektiren uygulamaları kendi sunucularında ve daha az önemli verileri bulut çözümü sağlayıcısının platformunda barındırır.

Bulut Hizmet Modelleri

İş yönetimi için üç bulut modeli vardır: IaaS, SaaS ve PaaS. Hiçbir türü evrensel olarak adlandırılamaz, bu nedenle seçim yaparken faaliyetinizin ihtiyaçlarını dikkate almalısınız.

SaaS hizmeti (Software-as-a-Service)

Model, Hizmet Olarak Yazılım anlamına gelir. Bu seçenekte müşteri, sağlayıcının bulut altyapısında çalışan yazılımını kullanır. Hizmeti bir yazılım veya istemci arayüzü aracılığıyla kullanabilirsiniz.

SaaS’ı seçerken, bu hizmeti kullanarak ağı, sunucuyu, işletim sistemini ve depolamayı yönetemeyeceğinizi anlamanız gerekir.

PaaS hizmeti (Platform-as-a-Service)

Hizmet olarak platform. Tüm araç ve hizmetleri içeren bulut bilişim platformu, kullanıcıya sağlayıcı tarafından sağlanır. İlk durumda olduğu gibi, burada da altta yatan bulut altyapısını yönetmek mümkün değildir. Aynı zamanda uygulamaları ve bir dereceye kadar uygulama yapılandırma ayarlarını yönetme yeteneği sağlar.

IaaS Hizmeti (Infrastructure-as-a-Service)

Bu bir hizmet olarak altyapıdır – Infrastructure-as-a-Service. Müşteriye, iş sürecini yönetmesi için bilgi işlem gücü, ağ, depolama ve diğer mekanizmalar sağlanır. Bulut altyapı yönetimi işlevi mevcut değildir, ancak burada müşteri işletim sistemini, uygulamaları, depolamayı özelleştirme ve ayrıca ana bilgisayar güvenlik duvarları gibi ağ bileşenlerinin bir kısmını kısmen yönetme fırsatı elde eder.

Bulut teknolojilerinin avantajları

Bulut, geleneksel bilgi teknolojileri için mükemmel bir alternatiftir. Sermaye maliyetlerinde önemli bir azalma, yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik, test ve geliştirme için İnternet alanının anında sağlanması, sistemin tüm hizmetler arasında dağıtım kolaylığı, bir şirketin bulut teknolojilerini kullanarak aldığı başlıca avantajlardır.