Türkiye’nin sabit genişbant internet hızını artıracak girişim!

Hızlı ve yaygın sabit genişbant hizmetleri, internet teknolojilerinin gitgide yaygınlaşmaya başladığı günümüzde artık bir temel hak haline geldi. Fakat ne yazık ki internet hızı karşılaştırması gerçekleştiren pek çok küresel kaynağa göre ülkemiz bu konuda oldukça geride kalıyor.

Yapılan son araştırmalara göre Türkiye, sabit geniş bant hizmeti konusunda yapılan testlerde maalesef ilk 100’de yer alamadı. Speedtest.net’in Mayıs 2021 raporunda paylaştığı listede ülkemiz, 180 ülkenin arasından 102. sırada kendine yer buldu. Ancak yeni altyapı çalışmaları bu tabloyu değiştirecek.

Ortak Altyapı Şirketi ile Türkiye’nin genişbant altyapı hızı ivme kazanacak
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye’nin genişbant altyapısında gerilerde kalmasını ülkemizdeki fiber yaygınlığın düşük olmasına bağladı. Bunun çözümü için ise şu maddeleri sıraladı:

Altyapıya erişim ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması,
Altyapıda değil ürün ve servislerde rekabete odaklanılması,
Bunu sağlamak için yapısal ayrışmaya gidilmesi,
Bu çerçevede Ortak Altyapı Şirketi girişiminin hayata geçirilmesi.

Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen Ortak Altyapı Şirketi girişimi ile Aksoy, ülkemizin internet hızı ve yaygınlığı açısından dünya sıralamasında önemli bir konuma ulaşacağına olan inancını paylaştı. Bu doğrultuda ortaklıkta bulunan şirketler, altyapı konusunda iş birliği içerisinde hareket edecekken; rekabet noktasını ise üstyapıya, yani ürün ve servislerine saklayacaklar.

İlk aşamada en az 15 milyon haneye fiber internetin ulaşmasını amaçlayan proje, dijital ekonomiyi büyüteceği gibi; bilgi, sağlık ve eğitim gibi alanlarda da adil erişime olanak tanıyacak. Tüm bunların yanı sıra KOBİ’lerin ve büyük işletmelerin verimliliklerinin artması ile beraber ülke ekonomisinin iyileştirilmesi amaçlanırken; ülkemize sermaye girişinin de artırılması planlanan hedefler doğrultusunda yer alıyor.

Dünyanın en hızlı ve en yavaş interneti hangi ülkelerde?
Sabit genişbant hızı bakımından dünyanın en hızlı interneti 250.35 Mbps oranı ile Singapur‘un elinde. Listenin ikinci sırasında 245.01 Mbps hızla Hong Kong yer alırken; Monako ise 224.05 Mbps ile üçüncü sıraya yerleşiyor. Öte yandan dünyanın en yavaş interneti unvanı 4.19 Mbps hızla Türkmenistan‘a ait.

kaynak.shiftdelete.com