Ürün İnovasyonu Nedir? Nasıl yapılır?

Spread the love

İnovasyon, bir diğer adı ile yenilik, gerçekleştirilen yenilik faaliyetlerini, yenilikçi firmaları ve benzeri kavramları temel olarak sistematik bir biçimde tanımlayan, bu gibi konularda ortak bir dil ve kavram birliği sağlamak, bütüncül bir bilim ve teknoloji politikası yürütülebilmesi ve uluslararası karşıtlaştırmaların yapılabilmesi amacı ile hazırlanan Oslo Kılavuzuna göre inovasyon, işletme içi uygulamada, iş yeri organizasyonlarında ya da dış ilişkilerde yeni ya da önemli ölçekte iyileştirilmiş bir ürün, süreç ya da hizmeti yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.

Bir ülkede inovasyon ve sürdürülebilir büyüme ile birlikte toplumdaki refah oranının ve iş olanağının artacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle, devletler için öncelikli işlemlerden birisi de topluma inovasyon için gerekli olan koşulları yaratmasıdır. Bunun için devletin yapması gereken temel faaliyet ise başarılı bir sistem kurarak etkin politikaların uygulanmasını sağlamaktır.

Bilginin üretilmesi ve yayılımının uygulanması için gerekli olan süreçleri içeren, kurumlar arası etkileşimi odağına alan sistem yaklaşımı, inovasyon için oldukça önemli bir durumdur.

Ulusal olarak gerçekleştirilen inovasyonların sistemi ise tüm bu inovatif kurumların bilgi, regülasyon ve finansman akışlarını düzenleyen bir sistemi ortaya koymaktadır.

Ürün İnovasyonu Nedir?

Ürün inovasyonu; bir işletme / girişim tarafından yenilikçi bir fikrin pazara sunulmuş olması, bu fikrin elle tutulur ve gözle görülür nesneler olması durumunu tanımlamaktadır. Bir işletme ya da girişimin farklı, yeni ve değişik bir ürün geliştirmesi ve bu ürünü pazara sunması, ürün inovasyonudur.

Ancak, işletmelerin ürün inovasyonu gerçekleştirmeleri için özellikle yeni bir ürün üretmeleri gerekmemektedir. Ürün inovasyonu gerçekleştirmek için var olan bir ürünü daha iyi, daha kaliteli ve daha üstün özellikler ile yeniden yapmakta yeterlidir.

Yeniden ürün yapmak, var olan ürünü değiştirmek ya da farklılaştırmak ürün inovasyonun temel yapı taşıdır.

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon türleri beş alt başlıkta incelenmektedir. İnovasyon çeşitleri aşağıdaki gibidir:

  • Ürün inovasyonu
  • Pazarlama inovasyonu
  • Hizmet inovasyonu
  • Organizasyonel inovasyon
  • İş modeli inovasyonu